online cartoons - bronnen over cartoons en strips

Privacybeleid

Deze informatie wordt verstrekt in overeenstemming met art. 13 van wetsbesluit nr. 196/2003 - Code met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens voor degenen die interactie hebben met persoonlijke webdiensten, elektronisch toegankelijk vanaf het adres: https://www.cartonionline.com.
De informatie wordt alleen verstrekt voor de site https://www.cartonionline.com, en niet voor andere websites die via links met de site zijn verbonden.

De informatie betreft ook Aanbeveling nr. 2/2001 dat de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, verzameld in de Groep opgericht door art. 29 van richtlijn nr. 95/46 / EG, aangenomen op 17 mei 2001 om enkele minimumvereisten vast te stellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens, en in het bijzonder de methoden, tijden en aard van de informatie die de gegevensbeheerders aan gebruikers moeten verstrekken. wanneer ze verbinding maken met webpagina's, ongeacht het doel van de link.

Na raadpleging van de website www.cartonionline.com kunnen gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt.
De eigenaar en manager van hun behandeling is Mr. Piludu Gianluigi info@cartonionline.com
Er worden geen gegevens die afkomstig zijn van de webservice gecommuniceerd of verspreid en de gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de gevraagde service of voorziening, zoals de verzending van nieuwsbrief informatie over het onderwerp met betrekking tot tekenfilms, strips, animatiefilms of evenementen. Persoonlijke gegevens worden in geen geval verspreid.

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, verkrijgen tijdens hun functie enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is door het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde betrokkenen, maar die door hun aard, door verwerking en associatie met gegevens van derden, gebruikers in staat zou kunnen stellen te worden geïdentificeerd. Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) ​​van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om de verzoek aan de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server wordt gegeven (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren, en worden na verwerking onmiddellijk verwijderd. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site: behalve voor deze mogelijkheid blijven de gegevens over webcontacten niet langer dan zeven dagen bewaard.

Gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt
Het optioneel, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld, houdt de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender in dat nodig is om op verzoeken te reageren, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen. De verwerking van persoonsgegevens zal ook gebeuren met behulp van elektronische hulpmiddelen (website, database, e-mail, enz.) Met methoden die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Cookies
Voor het cookiebeleid door www.cartonionline.com en hun gebruik bezoek de pagina cookie beleid

Optionele aanlevering van gegevens
Afgezien van wat gespecificeerd is voor navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij om de persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de aanvraagformulieren aan de Garant te verstrekken of aangegeven in contacten met het Bureau om de verzending van informatiemateriaal of andere communicatie te verzoeken. Als u ze niet verstrekt, kan het onmogelijk zijn om te verkrijgen wat wordt gevraagd.

Verwerkingsmethoden
Persoonsgegevens worden verwerkt met geautomatiseerde tools gedurende de tijd die strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Specifieke beveiligingsmaatregelen worden in acht genomen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Rechten van belanghebbenden
De "belanghebbende partijen", of natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of verenigingen, naar wie de gegevens verwijzen, hebben te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het bestaan ​​of anderszins van dezelfde gegevens en om de inhoud ervan te kennen. en de oorsprong, verifieer de juistheid ervan of vraag om integratie, actualisering of correctie overeenkomstig art. 7 van Wetsbesluit 30/06/2003, n. 196/2003. Overeenkomstig hetzelfde artikel hebben de geïnteresseerde partijen ook het recht om te verzoeken om annulering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van gegevens die op hen betrekking hebben en die in strijd met de wet zijn verwerkt, en om in elk geval om legitieme redenen bezwaar te maken tegen hun behandeling. .
Verzoeken moeten worden gericht aan de gegevensbeheerder, de heer Piludu Gianluigi, via info@cartonionline.com.