online cartoons - bronnen over cartoons en strips

Privacybeleid

Deze informatie wordt, overeenkomstig art. 13 van wetsbesluit nr. 196/2003 - Code met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens voor degenen die interageren met persoonlijke webservices, elektronisch toegankelijk vanaf het adres: https://www.cartonionline.com.
De informatie wordt alleen voor de site verstrekt https://www.cartonionline.com, en niet voor andere websites die via links met de site zijn verbonden.

De informatie betreft ook Aanbeveling n. 2/2001 dat de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, verzameld in de Groep opgericht door art. 29 van richtlijn nr. 95/46/EG, aangenomen op 17 mei 2001 om enkele minimumvereisten vast te stellen voor het online verzamelen van persoonlijke gegevens, en met name de methoden, tijdstippen en aard van de informatie die de gegevensbeheerders aan gebruikers moeten verstrekken wanneer ze verbinding maken met internet pagina's, ongeacht het doel van de verbinding.

Na raadpleging van de website www.cartonionline.com kunnen gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt.
De eigenaar en manager van hun behandeling is dhr. Piludu Gianluigi info@cartonionline.com
Er worden geen gegevens die afkomstig zijn van de webservice meegedeeld of verspreid en de gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de gevraagde dienst of levering, zoals het verzenden van informatieve nieuwsbrieven over het onderwerp met betrekking tot tekenfilms, strips, animatiefilms of evenementen. In geen geval worden persoonlijke gegevens openbaar gemaakt.

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, verkrijgen tijdens hun werking bepaalde persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die door hun aard, door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, gebruikers kunnen identificeren. Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) ​​​​van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek indienen bij de server, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker . Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren, en worden onmiddellijk na verwerking geannuleerd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site: behalve in dit geval blijven de gegevens over webcontacten momenteel niet langer dan zeven dagen bestaan.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker
De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld, omvat de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, nodig om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen. De verwerking van persoonsgegevens zal ook gebeuren met behulp van elektronische hulpmiddelen (website, database, e-mail, enz.) met methoden die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Cookies
Voor het cookiebeleid door www.cartononline.com en hun gebruik bezoek de pagina cookie beleid

Optionele verstrekking van gegevens
Afgezien van de gegevens die zijn gespecificeerd voor navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij om de persoonlijke gegevens in de aanvraagformulieren aan de Garantieverstrekker te verstrekken of in elk geval aangegeven in contacten met het Bureau om de toezending van informatief materiaal of andere communicatie te vragen. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan het onmogelijk maken om te verkrijgen wat is gevraagd.

Verwerkingsmethoden
Persoonlijke gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Rechten van de belanghebbenden
De "belanghebbenden", d.w.z. natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of verenigingen, naar wie de gegevens verwijzen, hebben te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan ​​van dezelfde gegevens en om de inhoud en herkomst ervan te kennen, de juistheid ervan verifiëren of de integratie, actualisering of rectificatie ervan aanvragen overeenkomstig art. 7 van Wetsbesluit 30/06/2003, n. 196/2003. Overeenkomstig hetzelfde artikel hebben de belanghebbende partijen ook het recht om annulering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van gegevens die op hen betrekking hebben, die in strijd met de wet zijn verwerkt, te vragen, evenals om zich in elk geval, om legitieme redenen, te verzetten tegen hun behandeling.
Verzoeken moeten worden gericht aan de gegevensbeheerder, de heer Piludu Gianluigi, via info@cartonionline.com.