online cartoons - bronnen over cartoons en strips
vlooienmarkt
GEBRUIKTE STRIPJES VAN ZAGOR

www.cartononline.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud, verzendingen en diensten die worden aangeboden door de hier vermelde winkels. Cartoni online is geen commerciële site, maar stelt alleen artikelen en diensten voor over de wereld van tekenfilms en strips met externe links.

Zagor nr
Zenit
Zagor-titels van 1 tot 50
1
52
Zagor
2
53
Terreur!
3
54
Het goud van de rivier
4
55
Gele kraai
5
56
De twee nabootsers
6
57
De gebroken speer
7
58
De mensen van het moeras
8
59
De wraak van Zagor
9
60
De rode wet
10
61
De dans van de bijl
11
62
Het eiland van angst
12
63
In de voetsporen van Titan
13
64
De groene afgrond
14
65
De slavenhandelaren
15
66
Ijzeren man
16
67
De meesters van vuur
17
68
Doodstraf
18
69
Schaduwen!
19
70
Indiaas grondgebied
20
71
Hel van de levenden
21
72
Zagor's woede
22
73
De gier
23
74
De lange nacht
24
75
De hyena's van de zee
25
76
Het spoor
26
77
De vijand in de schaduw
27
78
Zagor valt aan
28
79
Clark City
29
80
De jagers van mannen
30
81
Menselijke prooi
31
82
Oorlog!
32
83
De vluchteling
33
84
Het huis van terreur
34
85
De jakhalzen van het bos
35
86
De afpersers
36
87
Alleen tegen iedereen
37
88
De laatste uitdaging
38
89
Gevangene
39
90
Een hekel hebben aan!
40
91
Het spook van het verleden
41
92
Zege!
42
93
Het monster van de lagune
43
94
Seminolen
44
95
De Wrekers
45
96
Satko!
46
97
The Jack of Spades
47
98
Het bloedspoor
48
99
Beest!
49
100
De Wolfman
50
101
De verborgen stad
Zagor nr
Zenit
Zagor-titels van n.51 tot n.99
51
102
De ontsnapte
52
103
Dood op de rivier
53
104
De zwarte godin
54
105
Kerstkaliber 45
55
106
Zagor vertelt ...
56
107
De koning van Darkwood
57
108
Mohican Jack
58
109
De zelfmoordaanslag
59
110
Geheime dienst
60
111
Schieten!
61
112
De rode boogschutter
62
113
De dodelijke pijl
63
114
Uitdaging voor het onbekende
64
115
Ramath, de fakir
65
116
Het piratenschip
66
117
"Magic-Bat"
67
118
De koning van de adelaars
68
119
Het spook!
69
120
De zes van de "Blue Star"
70
121
Vlammen in de nacht
71
122
De bloem die doodt
72
123
Land zonder wet
73
124
De vreemde meneer Smith
74
125
De tinnen ster
75
126
De hand van Allah
76
127
De zwarte sjeik
77
128
Moluk!
78
129
Sneeuw haviken
79
130
Eskimo
80
131
Zagor Story
81
132
De opstand van de vallenzetters
82
133
De ijzeren weg
83
134
Het witte masker
84
135
Indian Circus
85
136
Angst!
86
137
Zagor tegen de vampier
87
138
Tragische dageraad
88
139
Amerikaanse odyssee
89
140
De helse mist
90
141
Zagor, de rebel
91
142
Vrijheid of dood
92
143
Tot de dood
93
144
Voodoo!
94
145
De nacht van de magiërs
95
146
Zombies!
96
147
Hammad de Egyptenaar
97
148
Oceaan
98
149
Zwarte vlag
99
150
Kapitein Snake
100
151
Mijn vriend Guitar Jim
 
Zagor nr
Zenit
Zagor-titels van 101 tot 200
Zagor nr
Zenit
Zagor-titels van 101 tot 200
101
152
Tragisch carnaval
151
202
Het Smirnoff-fort
102
153
De Louisiana-rebellen
152
203
Missie volbracht!
103
154
De samenzweerders
153
204
Geesten!
104
155
Het goede en het slechte
154
205
Zonder uitstel
105
156
De wilde bergen
155
206
Tropical Corp
106
157
Verbrand landt
156
207
Gele koorts
107
158
Keer terug naar Darkwood
157
208
De Taverna del Gufo
108
159
Nul uur!
158
209
Moord aan boord
109
160
Bedreigd vanuit de ruimte
159
210
Het Chinese idool
110
161
Drie mannen in gevaar
160
211
Het zegel van de keizer
111
162
Mysterieuze wateren
161
212
De tiran van het meer
112
163
De vervloekte hut
162
213
Heroïsche patrouille
113
164
Overlijdensberichten
163
214
Breng de "Destroyer" tot zinken!
114
165
De mars van wanhoop
164
215
Twist
115
166
Het zand is rood!
165
216
De confrontatie
116
167
Het laatste slachtoffer
166
217
Brand in fort Jericho
117
168
Samurai arriveert
167
218
De onzichtbare man
118
169
De bijl en de sabel
168
219
De vermiste stam
119
170
De woede van de Osages
169
220
De gevleugelde wreker
120
171
Arresteer Billy Boy!
170
221
Anonieme bandieten
121
172
De dag van gerechtigheid
171
222
Reis zonder terugkeer
122
173
Vaarwel, rode broer!
172
223
De laatste Vikingo
123
174
De avonturier
173
224
Kleine moordenaars
124
175
Zagor tegen Supermike
174
225
De grote angst
125
176
De zevende test
175
226
Het spoor van het westen
126
177
Op bevel van de tsaar
176
227
Sierra Blanca
127
178
De put van de dood
177
228
De terugkeer van Guitar Jim
128
179
Het einde van een tiran
178
229
De rode orchidee
129
180
Moordende waanzin
179
230
hellingen!
130
181
De geest van Stone-Hill
180
231
De straal van de dood
131
182
Kandrax de goochelaar
181
232
Terreur van de zesde planeet
132
183
De zesde maan
182
233
Tijdloze magie
133
184
Sandy River
183
234
Daag de kampioen uit
134
185
Bestraffende expeditie
184
235
Het spel is voorbij
135
186
De martelpaal
185
236
De berg van de goden
136
187
Tijger!
186
237
De mensen van de nacht
137
188
Dharma de heks
187
238
De terugkeer van de vampier
138
189
De afschuwelijke magie
188
239
Het koninkrijk van duisternis
139
190
De mysterieuze ridder
189
240
De afzichtelijke besmetting
140
191
Blond gevaar
190
241
De vallei van de geesten
141
192
De twee gijzelaars
191
242
Eeuwige man
142
193
De kannibalen van Green Spot
192
243
De hoofdsnijders
143
194
Masai Killer
193
244
Zagor de onsterfelijke
144
195
De heer van de slangen
194
245
De schedel van vuur
145
196
Vuisten en klompjes
195
246
The Black Lord
146
197
Zagor wordt wild
196
247
De horde van het kwaad
147
198
De groene dreiging
197
248
Dondermens!
148
199
De test van vuur
198
249
Eenzame wolf
149
200
Rode krijger
199
250
De cirkel van het leven
150
201
Het teken van moed
200
251
De vervloekte schat
Zagor nr
Zenit
Zagor-titels van 201 tot 299
Zagor nr
Zenit
Zagor-titels van 201 tot 299
201
252
Duivel masker
251
302
Aanval op het kasteel
202
253
De witte afvallige
252
303
Het genie van misdaad
203
254
Aanval in het moeras
253
304
De opstand van de Mohawks
204
255
Een vreemde vogelvrijband
254
305
Hoofdhuidjagers
205
256
Het kwaadaardige filter
255
306
Vuur water
206
257
De stenen toren
256
307
Oorlogspad
207
258
Het masker van haat
257
308
Wapenhandelaars
208
259
De folteraars
258
309
Het geheim van de kaart
209
260
Het grote bedrog
259
310
De schaduwman
210
261
De grotmensen
260
311
Zagor de meedogenloze
211
262
Het driekoppige monster
261
312
De dagen van terreur
212
263
Een wanhopige onderneming
262
313
De meester van de tijd
213
264
De verdomde mijn
263
314
De steenmoordenaar
214
265
Het bolwerk van de verdoemden
264
315
De nacht van de overstroming
215
266
De Darkwood-moordenaar
265
316
De tempel van opoffering
216
267
Het verzonken dorp
266
317
De roofdieren van de Devil's Valley
217
268
De hinderlaag van de mutant
267
318
De heerser van de afgrond
218
269
De grote overval
268
319
Witte hel
219
270
De val
269
320
Revenge of the Black Hand
220
271
Timber Bill
270
321
De mond van de draak
221
272
Blaas door klap
271
322
De stem die doodt
222
273
De profeet
272
323
Toch!
223
274
Duel bij de Grote Meren
273
324
De zeven bevoegdheden
224
275
De hinderlaag
274
325
The Bounty Killer
225
276
Het onkwetsbare
275
326
Nightmares
226
277
De terugkeer van Supermike
276
327
De demon van waanzin
227
278
De spooktrein
277
328
Titan stijgt!
228
279
De zwarte duivels
278
329
De terugkeer van Hellingen
229
280
Het gezicht van de vijand
279
330
Aan de rand van de realiteit
230
281
De vijf veren
280
331
Het einde van de wereld
231
282
Reis in angst
281
332
Het mysterie van de spookstad
232
283
Schipbreuk op Missouri
282
333
Jess de meedogenloze
233
284
Ontsnap naar de prairie
283
334
De vloek van Tonka
234
285
Gezicht afgesneden
284
335
De oude man van de berg
235
286
Het teken van schande
285
336
Het ultimatum
236
287
De grot van mummies
286
337
Indiase oorlog
237
288
Zagor versus Zagor
287
338
Het aangewezen slachtoffer
238
289
Hinderlaag bij zonsopgang
288
339
De verlaten missie
239
290
Dood in de lucht
289
340
De heilige heuvel
240
291
Sabotage!
290
341
Tenebre
241
292
De boot van verloren mannen
291
342
De duizend gezichten van angst
242
293
Het moeras van afschuw
292
343
De wezens van de dode wateren
243
294
Vervloekt land
293
344
De buitenpost van de monsters
244
295
De krijgers van de begraven stad
294
345
Cougar mannen
245
296
Vechtende caravans
295
346
De grot van de wind
246
297
De kracht van verraad
296
347
Het pad van wraak
247
298
Tragische belegering
297
348
Tussen twee branden
248
299
Blauwe soldaten
298
349
Een stam in gevaar
249
300
De demonen
299
350
Rode wachtposten
250
301
Kandrax's wraak
300
351
De race van de zeven pijlen
Zagor nr
Zenit
Zagor-titels van 301 tot 399
Zagor nr
Zenit
Zagor-titels van 301 tot 399
301
352
Hoofd van de doden
351
402
Pirates of the Dragon
302
353
Ontsnap uit het reservaat
352
403
Het eiland van melaatsen
303
354
Wilde paden
353
404
Bandido's!
304
355
Border mannen
354
405
Challenge in Los Angeles
305
356
De rivier van nevels
355
406
Veroveraars!
306
357
Het grote duister
356
407
De zeven steden van Cibola
307
358
Zagor in gevaar
357
408
Het geheim van de Anasazi
308
359
Onheilspellende voortekenen
358
409
De heks van de Sierra
309
360
Het overstroomde bos
359
410
Rooksignalen
310
361
De slechte spreuken van Diablar
360
411
Apache-bloed
311
362
Dodelijk gevaar
361
412
Wilde woede
312
363
De vreselijke mutatie
362
413
Comanchero's
313
364
De beesten van de Black River
363
414
Texas Rangers
314
365
Strijd zonder buurt
364
415
De verloren mijne
315
366
De twee handlangers
365
416
De herberg van de gehangen mannen
316
367
Wolf jacht
366
417
Voodoo-wraak
317
368
De geest van de rivier
367
418
De lagune van de levende doden
318
369
Het geheim van de kapitein
368
419
Liberty Sam
319
370
De abdij van mysterie
369
420
Het slavenschip
320
371
Levend begraven
370
421
Angst stroomt over de rivier
321
372
De heilige boom
371
422
Een mes in de schaduw
322
373
Bekentenis
372
423
Het land van de Cherokee
323
374
De dag van het losgeld
373
424
Valse beschuldiging!
324
375
Het Cheyenne-bloed
374
425
De verloren zoon
325
376
De vergiftigde tomahawk
375
426
De belegerde boerderij
326
377
Vervloekt goud
376
427
Schaduwen op Darkwood
327
378
De Indiase begraafplaats
377
428
Speciale agent
328
379
Slipknoop
378
429
Hellingen leeft!
329
380
Tragedie in Silver Town
379
430
Duel in de ruimte
330
381
De verrader
380
431
De mysteries van Redstone
331
382
Mannen en dieren
381
432
Obsessie!
332
383
Een berucht pact
382
433
De geschilderde man
333
384
De ijzeren sergeant
383
434
De vuurvogel
334
385
De nacht van het bloedbad
384
435
Het wilde meisje
335
386
Shadow Thief
385
436
De erfenis van Fitzmayer
336
387
De man met het geweer
386
437
Terreur van de zee
337
388
Witte woede
387
438
Heksenjager
338
389
Dood in het ijs
388
439
kraken!
339
390
De duivelse uitvinding
389
440
De clan van de eilanden
340
391
Hallucinerende dimensie
390
441
Kapitein Midnight
341
392
De witte indiaan
391
442
De terugkeer van Nat Murdo
342
393
De vervalsers
392
443
Het mysterie van de eenhoorn
343
394
De pot
393
444
Groenland!
344
395
De schaduw van de alchemist
394
445
De dodelijke wapens
345
396
De ontdekkingsreiziger is verdwenen
395
446
De kwaadaardige Mortimer
346
397
Noordwestelijke doorgang
396
447
Master beroerte
347
398
De Arctische sfinx
397
448
Vampyr
348
399
De muiters
398
449
Het geheim van Frida Lang
349
400
Alaska!
399
450
De prins van de nacht
350
401
Thunder Warriors
400
451
De regenboogbrug
Zagor nr
Zenit
Zagor-titels van 401 tot 499
Zagor nr
Zenit
Zagor-titels van 401 tot 499
401
452
Angst voor de Alta Sierra
451
502
De Mohawk-escorte
402
453
Golgotha!
452
503
The Devil's Maze
403
454
Dodelijke bliksem
453
504
Moordende insecten
404
455
Duel bij zonsondergang
454
505
De doodsmachine
405
456
De vervangbaren
455
506
De buitenpost van de vallenzetters
406
457
De verdoemden van de vallei
456
507
Het masker op het gezicht
407
458
Mortimer wraak
457
508
Vuur uit de hemel
408
459
Controleer maat
458
509
Buitenaardse bedreiging
409
460
De verdelgers
459
510
De plot van de spin
410
461
Een kogel voor Kelso
460
511
Mortimer is terug
411
462
Bloedbroeders
461
512
Zagor tegen The Weaver
412
463
Comanche-gebied
462
513
Samenvatting gerechtigheid
413
464
Onder de vlag van Mexico
463
514
rode sneeuw
414
465
Uitdaging op het Wichita-gebergte
464
515
De lawine
415
466
Ontsnap naar vrijheid
465
516
Het moeras van de geforceerde
416
467
Kettingen!
466
517
Tragische ontsnapping
417
468
Jean Lafitte's schat
467
518
Zuidelijke wateren
418
469
Pirates of the Gulf
468
519
Het eiland van slangen
419
470
Bestemming Afrika!
469
520
Het geheim van de Sumeriërs
420
471
De terugkeer van Kaïn
470
521
Terreur in het museum
421
472
Atlantis
471
522
Trucs en vergiften
422
473
Het verborgen fort
472
523
Het mysteriedorp
423
474
De koningin van de dode stad
473
524
Donkere aanwezigheden
424
475
Het Songhay-rijk
474
525
De sloppenwijken van New Orleans
425
476
Het land van de vrijen
475
526
Op het spoor van de vijand
426
477
De savannekrijgers
476
527
In de jungle van Yucatan
427
478
Veracruz
477
528
De stad in het moeras
428
479
Executiepeloton
478
529
Piramide van bloed
429
480
Het zwarte schip
479
530
Ultima Thule
430
481
De godin van de maan
480
531
Afdaling in de maalstroom
431
482
De terugkeer van Kandrax
481
532
De outlaws van de Hidden Valley
432
483
Bloedoffer
482
533
De troon van de goden
433
484
De helden van de Red Branch
483
534
Een heer in Darkwood
434
485
Het Isle of Shadows
484
535
Grensmensen
435
486
Eeuwige oorlog
485
536
De man uit het oosten
436
487
Het boek van de duivel
486
537
Het hart en het zwaard
437
488
Sleutels tot de hel
487
538
Tijd voor wraak
438
489
Delaware!
488
539
Waar de rivier stroomt
439
490
Het goud van de Ward-broers
489
540
De trappers van Fort Arrow
440
491
Het zaad van geweld
490
541
Hoer!
441
492
De laatste pijl
491
542
De eenogige bende
442
493
De schipbreuk
492
543
De lading van de Mohaves
443
494
Het huis op de klif
493
544
Mississippi
444
495
Boeven!
494
545
De gepantserde auto
445
496
Ramath's verleden
495
546
De overvallers
446
497
Het jade-amulet
496
547
De terugkeer van de mutant
447
498
De mysterieuze bron
497
548
Militaire escorte
448
499
De mensen van het meer
498
549
 
449
500
De groene lijkwade
499
550
 
450
501
Horror in het donker
500
551
 

 

ingleseArabischVereenvoudigd Chinees)KroatischDaneseOlandesefinlandeseFransTedescoGrieksHindiitalianogiapponesecoreanoNoorsPolaccoPortugeesRoemeensRussoSpaansZweedsFilippinaJewishIndonesischSlowaaksucrainovietnamitaunghereseThaisTurksPerzisch