Animar_BCN: Suggesties uit de Europese animatiesector

Animar_BCN: Suggesties uit de Europese animatiesectorDe Europese animatieshow: een forum van ideeën en perspectieven

Barcelona was de locatie voor de bijeenkomst van Animation in Europe, een federatie van nationale verenigingen van animatieproducenten uit heel Europa, die eind november werd gehouden om de meest urgente kwesties te bespreken waarmee de Europese animatiesector wordt geconfronteerd. De groep heeft een lijst met suggesties opgesteld om aan de Europese beleidsmakers te presenteren, die eerder deze week werd gepubliceerd.

Dit was de tweede editie van het forum, getiteld Animar_BCN, en meer dan 80 experts, waaronder overheidsfunctionarissen, omroepen, onderwijzers en veteranen uit de industrie uit 25 landen, woonden de top van dit jaar bij.

Drie dagen lang namen de deelnemers deel aan discussies gericht op het verbeteren van de fundamenten waarop de Europese animatie-industrie is gebouwd. De groep heeft dit jaar zijn aandacht gericht op vijf brandende kwesties:

– De investering van mediadiensten (vooral mondiale entiteiten zoals Netflix, Amazon en Disney) in geanimeerde inhoud.
– Directe en belastinggerelateerde overheidsfinanciering voor Europese animatie.
– Het wettelijke kader voor internationale animatiecoproducties.
– Marktfinanciering, investeringen in activa, publiek-private co-planning en andere liquiditeitsstructuren.
– De distributie van Europese animatieproducties in Europa en wereldwijd.

Volgens de president van Animation in Europe, Philippe Alessandri:

“Animar_BCN heeft zichzelf gevestigd als een belangrijk beleidsforum en speelt een cruciale rol bij het aanpakken van de complexe uitdagingen waarmee onze sector wordt geconfronteerd. Het is niet alleen een ontmoetingsplaats; het is een vruchtbare voedingsbodem voor innovatieve ideeën en realistische aanbevelingen, essentieel voor de duurzaamheid, toekomst en vitaliteit van de Europese animatie. Deze conventie is een katalysator geworden voor betekenisvolle verandering, waar opinieleiders samenkomen om de toekomst van onze industrie vorm te geven.”

Marta Alonso, vice-president van Animar_BCN mede-organisator Proanimats, voegde toe:

“Het succes van Animar_BCN kan worden toegeschreven aan zijn unieke vermogen om de collectieve belangen van de Europese animatie-industrie te centraliseren, waardoor de territoriale of specifieke zorgen van individuele actoren worden overwonnen. Deze conferentie is uitgegroeid tot een baken van eenheid en bevordert een geest van samenwerking die een holistische benadering aanmoedigt. Door verschillende perspectieven samen te brengen, is Animar_BCN een essentieel platform geworden voor het vormgeven van een samenhangende en dynamische toekomst voor animatie in Europa.”

De conclusies van de denktank zullen naar beleidsmakers in heel Europa worden gestuurd en in juni volgend jaar worden gepresenteerd op de MIFA van Annecy. Hun aanbevelingen omvatten:

– Een vereiste invoeren om rekening te houden met de diversiteit van de demografische gegevens over geslacht en leeftijd binnen Europese quota en beleggingsobligaties. Mondiale en nationale mediabedrijven die in Europa actief zijn, zijn gebonden aan bepaalde productiequota, en Animation in Europe roept op tot meer inclusieve regelgeving met betrekking tot die quota.
– Herzie de AVMS-richtlijn (audiovisuele mediadiensten) en de bijbehorende richtlijnen om de oorspronkelijke doelstelling, namelijk het betrekken van streamingdiensten bij de financiering van Europese producties, beter te verwezenlijken. In het bijzonder wil de groep dat door gebruikers aangevraagde streamingplatforms zoals YouTube aan dezelfde normen worden gehouden als redactionele streamingdiensten zoals Netflix en Prime Video.
– Werk dringend aan een juridisch kader dat de specifieke kenmerken van animatie erkent, om Europese coproducties per serie aan te moedigen en te vereenvoudigen.
– Het opzetten van effectieve financiële steun voor nasynchronisatie om de distributie van Europese animatieseries en films in Europa en internationaal te verbeteren.
– Creëer een ontmoetingsplatform of evenement voor productiebedrijven die willen groeien en voor vermogensinvesteerders die geïnteresseerd zijn in audiovisuele inhoud.
– Classificeer inhoud die op kinderen en jongeren is gericht als ‘moeilijke producties’, waardoor meer publieke steun voor financiering en verbeterde ontwikkelingsfinanciering mogelijk wordt.
– Een betere toegang tot internationale coproducties faciliteren voor landen met een lage capaciteit door de richtlijnen van Creatief Europa te herzien en de coproductieregimes voor minderheden te verbeteren.

Animar_BCN is een initiatief van verschillende groepen Spaanse producenten, ondersteund door ICEC (het Catalaanse Instituut voor Culturele Ondernemingen), ICEX Invest in Spanje, Animation in Europe en CEE Animation.Bron: www.cartoonbrew.com

Laat een reactie achter