Superprod: De 360 ​​graden impact van MVO

Superprod: De 360 ​​graden impact van MVODe Superprod Group heeft opwindend nieuws aangekondigd: het heeft een 360-graden zakelijk initiatief gelanceerd genaamd “Superprod Impact”, gewijd aan het bevorderen van de sociale verantwoordelijkheid van de contentproducent. Dit ambitieuze initiatief heeft tot doel de betrokkenheid in verschillende sectoren te versterken, waaronder milieuverantwoordelijkheid, het welzijn van werknemers, het Franse animatie-ecosysteem en de voortdurende verbetering van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen door alle belanghebbenden en werknemers erbij te betrekken.

Dit nieuwe beleid is gebaseerd op vier hoofdpijlers, waaronder subthema's en specifieke doelstellingen. Er zijn ruim 120 concrete acties geïdentificeerd om deze pijlers te ondersteunen, met een implementatieperiode van drie jaar, toegewijde leiders, toegewezen budgetten en monitoringindicatoren om het succes van het initiatief te garanderen. Deze acties worden ondersteund door het investeringsplan France 2030, waarbij steun wordt toegewezen aan de Superprod Group en andere toonaangevende bedrijven in de sector.

De acties die deel uitmaken van het MVO-beleid omvatten onder meer training voor alle werknemers over de preventie van geweld en genderdiscriminatie, halfjaarlijkse enquêtes over de kwaliteit van het beroepsleven, evenals concrete maatregelen gericht op het verbeteren van de betrokkenheid en mobilisatie van het team.

Het beleid concentreert zich op vier hoofdpijlers: ecologische verantwoordelijkheid, levenskwaliteit op het werk, ecosystemen en beheer en delen. Deze pijlers omvatten een breed scala aan initiatieven, van inzet voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk tot het bevorderen van een samenwerkingsomgeving op de werkplek en het ondersteunen van studenten van animatiescholen in Frankrijk.

De Groep heeft nauw samengewerkt met experts en consultants, waaronder het gespecialiseerde adviesbureau “Des Enjeux et des Hommes”, om dit belangrijke initiatief te ontwikkelen en te leiden.

“Bij Superprod wilden we een pragmatische benadering van MVO, gebaseerd op concrete acties en gericht op significante en identificeerbare verbeteringen”, aldus Créance. Bovenal willen we onze medewerkers betrekken en betrekken, waardoor ze de natuurlijke motor van dit beleid worden, wier inspanningen worden ondersteund door die van het bedrijf.

Het Superprod Impact-initiatief vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts voor de Superprod Group, die zich ertoe verbindt een leider te zijn in de animatie-industrie en daarbuiten. Bezoek de officiële website voor meer informatie.Bron: https://www.animationmagazine.net

Laat een reactie achter