Winx Club - Series 3 Episode 12 - Tears of the Black Willow [FULL EPISODE]

Winx Club - Series 3 Episode 12 - Tears of the Black Willow [FULL EPISODE]Winx ankommer trærnes by på Lynphea. Her blir de ønsket velkommen av Miele, Floras lillesøster. Den lille feen guider feene fra Sage of Lynphea, som avslører for dem plasseringen av Black Willow, hvis tårer kan snu Faragondas transformasjon til eik.
Winx finner Willow, men de må kjempe med Trix. Flora, som ofrer seg for å redde Miele fra heksene, forvandler seg til Enchantix. Til slutt klarer Winx å beseire dem og fullføre oppdraget. Med seirende tilbake til Alfea, frigjør feene Faragonda fra trolldommen.

Registrer deg nå: http://goo.gl/8EJw1Y
FACEBOOK: http://www.facebook.com/winxclub
NETTSTED: http://www.winxclub.com
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/winxclub

Gå til Winx Club-videoen på den offisielle Youtube-kanalen