Superprod: 360-stopniowy wpływ CSR

Superprod: 360-stopniowy wpływ CSRGrupa Superprod ogłosiła ekscytującą wiadomość: uruchomiła 360-stopniową inicjatywę biznesową pod nazwą „Superprod Impact”, której celem jest promowanie społecznej odpowiedzialności producenta treści. Ta ambitna inicjatywa ma na celu wzmocnienie zaangażowania w różnych sektorach, w tym w zakresie odpowiedzialności ekologicznej, dobrego samopoczucia pracowników, francuskiego ekosystemu animacji i ciągłego doskonalenia polityki społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez angażowanie wszystkich zainteresowanych stron i pracowników.

Ta nowa polityka opiera się na czterech głównych filarach, które obejmują podtematy i cele szczegółowe. Określono ponad 120 konkretnych działań wspierających te filary, z trzyletnim okresem realizacji, wyznaczonymi liderami, przydzielonymi budżetami i wskaźnikami monitorowania zapewniającymi powodzenie inicjatywy. Działania te wspiera plan inwestycyjny Francja 2030, w ramach którego wsparcie trafia do Grupy Superprod oraz innych wiodących firm w branży.

Działania zawarte w polityce CSR obejmują szkolenia dla wszystkich pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, półroczne badania jakości życia zawodowego, a także konkretne działania mające na celu poprawę zaangażowania i mobilizacji zespołu.

Polityka koncentruje się na czterech głównych filarach: eko-odpowiedzialności, jakości życia w pracy, ekosystemach oraz zarządzaniu i dzieleniu się. Filary te obejmują szeroki zakres inicjatyw, od zaangażowania w redukcję śladu węglowego, po promowanie środowiska współpracy w miejscu pracy i wspieranie uczniów szkół animacji we Francji.

Grupa ściśle współpracowała z ekspertami i konsultantami, w tym ze specjalistyczną firmą doradczą „Des Enjeux et des Hommes”, aby opracować i prowadzić tę ważną inicjatywę.

„W Superprod zależało nam na pragmatycznym podejściu do CSR, opartym na konkretnych działaniach i mającym na celu znaczące i możliwe do zidentyfikowania ulepszenia” – powiedział Créance. Przede wszystkim naszym celem jest angażowanie i angażowanie naszych pracowników, czyniąc z nich naturalną siłę napędową tej polityki, której wysiłki wspierają wysiłki firmy.

Inicjatywa Superprod Impact stanowi ważny krok naprzód dla Grupy Superprod, której celem jest bycie liderem w branży animacji i poza nią. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalną stronę internetową.źródło: https://www.animationmagazine.net

Zostaw komentarz