Bilderna som visas på denna sida är för informationsändamål för att lära känna seriefigurerna. Alla bilder har låg upplösning och ideell verksamhet, i enlighet med lagen av den 22 april 1941, n. 633 och efterföljande sådana som konst. 70 stycke 1-bis. Vänligen meddela oss om några rättigheter har brutits oavsiktligt.