onlinetecknad film - resurser om tecknade serier och serier
gatumarknad
ANVÄNDA KOMIKER AV ZAGOR

www.cartonionline.com ansvarar inte för innehåll, leveranser och tjänster som erbjuds av butikerna som anges här. Cartoni online är inte en kommersiell webbplats, utan föreslår bara artiklar och tjänster angående tecknad film och serier med externa länkar.

Zagor nr
Zenith
Zagor titlar från 1 till 50
1
52
Zagor
2
53
Skräck!
3
54
Flodens guld
4
55
Gul kråka
5
56
De två impersonators
6
57
Det trasiga spjutet
7
58
Människorna i träsket
8
59
Zagors hämnd
9
60
Den röda lagen
10
61
Öxans dans
11
62
Rädsön
12
63
I Titans fotspår
13
64
Den gröna avgrunden
14
65
Slavhandlarna
15
66
Iron Man
16
67
Mästarna av eld
17
68
Dödsstraff
18
69
Skuggor!
19
70
Indiskt territorium
20
71
Livets helvete
21
72
Zagors raseri
22
73
The Gult
23
74
Den långa natten
24
75
Havets hyener
25
76
Banan
26
77
Fienden i skuggorna
27
78
Zagor attackerar
28
79
Clark City
29
80
Männas jägare
30
81
Mänskligt rov
31
82
Krig!
32
83
Flyktingen
33
84
Terrorhuset
34
85
Skogens sjakaler
35
86
Utpressarna
36
87
Ensam mot alla
37
88
Den sista utmaningen
38
89
Fånge
39
90
Hata!
40
91
Det förflutna
41
92
Seger!
42
93
Lagunens monster
43
94
Seminoler
44
95
Hämnarna
45
96
Satko!
46
97
Spaderna
47
98
Blodspåret
48
99
Fä!
49
100
Vargmannen
50
101
Den dolda staden
Zagor nr
Zenith
Zagor-titlar från n.51 till n.99
51
102
De rymde
52
103
Död på floden
53
104
Den svarta gudinnan
54
105
Julkaliber 45
55
106
Zagor berättar ...
56
107
Kungen av Darkwood
57
108
Mohican Jack
58
109
Självmordsavgiften
59
110
Hemlig service
60
111
Skytte!
61
112
The Red Archer
62
113
Den dödliga pilen
63
114
Utmaning till det okända
64
115
Ramath, fakiren
65
116
Piratskeppet
66
117
"Magic-Bat"
67
118
Örnarens kung
68
119
Spöket!
69
120
De sex av "Blue Star"
70
121
Flammor på natten
71
122
Blomman som dödar
72
123
Land utan lag
73
124
Den konstiga Mr. Smith
74
125
Tennstjärnan
75
126
Allahs hand
76
127
Den svarta sjeiken
77
128
Moloch!
78
129
Snöhökar
79
130
eskimå
80
131
Zagor Story
81
132
Fångarnas uppror
82
133
Järnvägen
83
134
Den vita masken
84
135
Indian Circus
85
136
Ångest!
86
137
Zagor mot vampyren
87
138
Tragisk gryning
88
139
Amerikansk odyssey
89
140
Den infernala dimman
90
141
Zagor, rebellen
91
142
Frihet eller död
92
143
Till döden
93
144
Voodoo!
94
145
Trollkarlarnas natt
95
146
Zombies!
96
147
Hammad den egyptiska
97
148
ocean
98
149
Svart flagga
99
150
Kapten Orm
100
151
Min vän Guitar Jim
 
Zagor nr
Zenith
Zagor titlar från 101 till 200
Zagor nr
Zenith
Zagor titlar från 101 till 200
101
152
Tragiskt karneval
151
202
Smirnoff-fästningen
102
153
Louisiana-rebellerna
152
203
Uppdrag slutfört!
103
154
Konspiratörerna
153
204
Spöken!
104
155
Det goda och det dåliga
154
205
Utan frist
105
156
De vilda bergen
155
206
Tropical Corp
106
157
Brända länder
156
207
Gul feber
107
158
Återgå till Darkwood
157
208
Taverna del Gufo
108
159
Noll timme!
158
209
Mord ombord
109
160
Hotade från rymden
159
210
Det kinesiska idolet
110
161
Tre män i fara
160
211
Kejsarens tätning
111
162
Mystiska vatten
161
212
Sjöns tyrann
112
163
Den förbannade kojan
162
213
Heroisk patrull
113
164
Dödsmeddelanden
163
214
Sänk "Destroyer"!
114
165
Desperatens marsch
164
215
Vrida
115
166
Sanden är röd!
165
216
Showdown
116
167
Det senaste offeret
166
217
Eld i Fort Jericho
117
168
Samurai anländer
167
218
Den osynlige mannen
118
169
Yxan och sabeln
168
219
Den saknade stammen
119
170
Osagenes ilska
169
220
Den bevingade hämnaren
120
171
Arrest Billy Boy!
170
221
Ansiktslösa banditer
121
172
Rättvisens dag
171
222
Resa utan återkomst
122
173
Adjö, röda bror!
172
223
Den sista vikingo
123
174
Äventyraren
173
224
Små mördare
124
175
Zagor mot Supermike
174
225
Den stora rädslan
125
176
Det sjunde testet
175
226
Västens spår
126
177
På order av tsaren
176
227
Sierra Blanca
127
178
Dödens grop
177
228
Guitar Jim's återkomst
128
179
Slutet på en tyrann
178
229
Den röda orkidén
129
180
Mordlig galenskap
179
230
Hell!
130
181
Stone-Hills spöke
180
231
Dödsstrålen
131
182
Kandrax trollkarlen
181
232
Terror från den sjätte planeten
132
183
Den sjätte månen
182
233
Tidlös magi
133
184
Sandy River
183
234
Utmana mästaren
134
185
Strafflig expedition
184
235
Spelet är över
135
186
Tortyren
185
236
Gudarnas berg
136
187
Tiger!
186
237
Natterna
137
188
Dharma häxan
187
238
Vampyrens återkomst
138
189
Den hemska magin
188
239
Mörkets rike
139
190
Den mystiska riddaren
189
240
Den hemskt smitta
140
191
Blond fara
190
241
Andens dal
141
192
De två gisslan
191
242
Evig man
142
193
Kannibalerna från Green Spot
192
243
Huvudfräsarna
143
194
Masai Killer
193
244
Zagor den odödliga
144
195
Ormarnas Herre
194
245
Eldskallen
145
196
Nävar och nuggets
195
246
The Black Lord
146
197
Zagor går vild
196
247
Det onda hordet
147
198
Det gröna hotet
197
248
Thunderman!
148
199
Testet av eld
198
249
Ensamvarg
149
200
Röd krigare
199
250
Livets cirkel
150
201
Tecknet på mod
200
251
Den förbannade skatten
Zagor nr
Zenith
Zagor titlar från 201 till 299
Zagor nr
Zenith
Zagor titlar från 201 till 299
201
252
Devil Mask
251
302
Anfall på slottet
202
253
Den vita renegaden
252
303
Brottens geni
203
254
Attack i träsket
253
304
Mohawks uppror
204
255
En konstig förbannelse
254
305
Hårbottenjägare
205
256
Det onda filtret
255
306
Eld vatten
206
257
Stentornet
256
307
Krigsväg
207
258
Hatets mask
257
308
Vapenhandlare
208
259
Torterarna
258
309
Kartans hemlighet
209
260
Det stora bedraget
259
310
Skuggan
210
261
Grottan människor
260
311
Zagor den obevekliga
211
262
Det trehövdade monsteret
261
312
Dagens skräck
212
263
Ett desperat åtagande
262
313
Tidens mästare
213
264
Den blodiga gruvan
263
314
Sten mördaren
214
265
Fördömdas fästning
264
315
Natten på översvämningen
215
266
Darkwood mördaren
265
316
Offerens tempel
216
267
Den nedsänkta byn
266
317
Rovdjuren i djävulens dal
217
268
Mutantens bakhåll
267
318
Avskärarens härskare
218
269
Det stora rånet
268
319
Vitt helvete
219
270
Fällan
269
320
Revenge of the Black Hand
220
271
Timber Bill
270
321
Drakens mun
221
272
Slag för slag
271
322
Rösten som dödar
222
273
Profeten
272
323
Yetis!
223
274
Duell vid de stora sjöarna
273
324
De sju makterna
224
275
Bakhållet
274
325
The Bounty Killer
225
276
Det sårbara
275
326
mardrömmar
226
277
Supermike är tillbaka
276
327
Galenskapens demon
227
278
Spöktåget
277
328
Titan stiger!
228
279
De svarta djävulen
278
329
Hellingen är tillbaka
229
280
Fiendens ansikte
279
330
På kanten av verkligheten
230
281
De fem fjädrarna
280
331
Världens undergång
231
282
Resa till rädsla
281
332
Spökstadens mysterium
232
283
Skeppsbrott på Missouri
282
333
Jess den hänsynslösa
233
284
Fly till prärien
283
334
Tonka förbannelse
234
285
Ansiktet avskuren
284
335
Den gamla mannen på berget
235
286
Fammyens märke
285
336
Ultimatumet
236
287
Mummies grotta
286
337
Indisk krig
237
288
Zagor kontra Zagor
287
338
Det utsedda offeret
238
289
Bakhåll i gryningen
288
339
Det övergivna uppdraget
239
290
Död i luften
289
340
Den heliga kullen
240
291
Sabotage!
290
341
Tenebre
241
292
Båten av förlorade män
291
342
De tusen ansikten av rädsla
242
293
Skräckens träsk
292
343
Varelserna i de döda vattnen
243
294
Förbannad mark
293
344
Monsterens utpost
244
295
Krigarna i den begravda staden
294
345
Cougar män
245
296
Kampen mot husvagnar
295
346
Vindens grotta
246
297
Forte för förräderi
296
347
Hämndens väg
247
298
Tragisk belägring
297
348
Mellan två bränder
248
299
Blå soldater
298
349
En stam i fara
249
300
Demonikerna
299
350
Röda vakter
250
301
Kandrax hämnd
300
351
De sju pilarnas lopp
Zagor nr
Zenith
Zagor titlar från 301 till 399
Zagor nr
Zenith
Zagor titlar från 301 till 399
301
352
Head of the Dead
351
402
Pirates of the Dragon
302
353
Fly från reservatet
352
403
Spedalsön
303
354
Vilda stigar
353
404
Bandidos!
304
355
Gräns ​​män
354
405
Utmaning i Los Angeles
305
356
Mistfloden
355
406
Conquistadorer!
306
357
Det stora mörker
356
407
De sju städerna Cibola
307
358
Zagor i fara
357
408
Anasazis hemlighet
308
359
Ominösa tecken
358
409
Sierra's häxa
309
360
Den översvämmade skogen
359
410
Röksignaler
310
361
Diablars onda trollformler
360
411
Apache-blod
311
362
Dödlig fara
361
412
Vild raseri
312
363
Den hemska mutationen
362
413
Comancheros
313
364
Djur av Black River
363
414
Texas Rangers
314
365
Kämpa utan grannskap
364
415
Den förlorade gruvan
315
366
De två medbrottslingarna
365
416
The Hanged Men's Inn
316
367
Vargjakt
366
417
Voodoo-hämnd
317
368
Flodens ande
367
418
Lagunen hos de levande döda
318
369
Kaptenens hemlighet
368
419
Liberty Sam
319
370
Mysteriets kloster
369
420
Slaveskeppet
320
371
Levande begravd
370
421
Rädsla rinner på floden
321
372
Det heliga trädet
371
422
Ett blad i skuggorna
322
373
Bekännelse
372
423
Cherokee land
323
374
Lösningsdagen
373
424
Falsk anklagelse!
324
375
Cheyenneblodet
374
425
Den förlorade sonen
325
376
Den förgiftade tomahawken
375
426
Den beleirade gården
326
377
Förbannat guld
376
427
Shadows on Darkwood
327
378
Den indiska kyrkogården
377
428
Specialagent
328
379
Dra fast knuten
378
429
Hellingen lever!
329
380
Tragedi i Silver Town
379
430
Duell i rymden
330
381
Förrädaren
380
431
Redstones mysterier
331
382
Män och djur
381
432
Besatthet!
332
383
En ökänd pakt
382
433
Den målade mannen
333
384
Järn-sergenten
383
434
Eldfågeln
334
385
Natten på massakern
384
435
Den vilda flickan
335
386
Skuggtjuv
385
436
Fitzmayer-arvet
336
387
Mannen med geväret
386
437
Terror från havet
337
388
Vitt raseri
387
438
Häxjägare
338
389
Död i isen
388
439
kraken!
339
390
Den diaboliska uppfinningen
389
440
Klanen av öarna
340
391
Hallucinerande dimension
390
441
Kapten midnatt
341
392
Den vita indianen
391
442
Nat Murdos återkomst
342
393
Förfalskarna
392
443
Unicorns mysterium
343
394
Krukan
393
444
Grönland!
344
395
Alchemistens skugga
394
445
De dödliga vapnen
345
396
Utforskaren försvann
395
446
Den onda Mortimer
346
397
Northwest passage
396
447
Mästarslag
347
398
Arctic Sphinx
397
448
Vampyr
348
399
Muterarna
398
449
Frida Langs hemlighet
349
400
Alaska!
399
450
Natten prins
350
401
Thunder Warriors
400
451
Regnbågens bro
Zagor nr
Zenith
Zagor titlar från 401 till 499
Zagor nr
Zenith
Zagor titlar från 401 till 499
401
452
Rädsla för Alta Sierra
451
502
Mohawk-eskorten
402
453
Golgata!
452
503
Djävulens labyrint
403
454
Dödligt blixt
453
504
Killer insekter
404
455
Duell vid solnedgången
454
505
Dödsmaskinen
405
456
Utgifterna
455
506
Trapparnas utpost
406
457
Den fördömda av dalen
456
507
Masken i ansiktet
407
458
Mortimers hämnd
457
508
Eld från himlen
408
459
Kontrollera kompis
458
509
Främmande hot
409
460
Utrotarna
459
510
Handlingen av spindeln
410
461
En kula för Kelso
460
511
Mortimers återkomst
411
462
Blodsbröder
461
512
Zagor mot The Weaver
412
463
Comanche territorium
462
513
Sammanfattning rättvisa
413
464
Under Mexikos flagga
463
514
röd snö
414
465
Utmaning på Wichita-bergen
464
515
Skredet
415
466
Fly till frihet
465
516
Det tvångna träsket
416
467
Kedjorna!
466
517
Tragisk flykt
417
468
Jean Lafittes skatt
467
518
Södra vatten
418
469
Pirates of the Gulf
468
519
Ormarna
419
470
Destination Afrika!
469
520
Sumerernas hemlighet
420
471
Kains återkomst
470
521
Terror på museet
421
472
Atlantis
471
522
Tricks och gifter
422
473
Den dolda fästningen
472
523
Mystiska byn
423
474
Drottningen av den döda staden
473
524
Mörka närvaror
424
475
Songhay-riket
474
525
Slummen i New Orleans
425
476
Landet för de fria
475
526
På fiendens spår
426
477
Savannakrigarna
476
527
I djungeln av Yucatan
427
478
Vera
477
528
Staden i träsket
428
479
Arkebusering
478
529
Pyramid av blod
429
480
Det svarta fartyget
479
530
Ultima Thule
430
481
Månens gudinna
480
531
Stig ner i Maelström
431
482
Kandrax återkomst
481
532
Den förbannade dolda dalen
432
483
Blodoffer
482
533
Gudarnas tron
433
484
Hjältarna från Red Red
483
534
En herre i Darkwood
434
485
Isle of Shadows
484
535
Gränsfolk
435
486
Evigt krig
485
536
Mannen från öst
436
487
Djävulens bok
486
537
Hjärtat och svärdet
437
488
Nycklar till helvetet
487
538
Tid för hämnd
438
489
Delaware!
488
539
Där floden flyter
439
490
Ward-brödernas guld
489
540
Fort Arrows fångare
440
491
Fröet av våld
490
541
Huron!
441
492
Den sista pilen
491
542
Den enögda gänget
442
493
Skeppsbrottet
492
543
Avgiften för Mohaves
443
494
Huset på klippan
493
544
Mississippi
444
495
Ligister!
494
545
Den pansrade bilen
445
496
Ramaths förflutna
495
546
Rånarna
446
497
Jade-amuletten
496
547
Mutantens återkomst
447
498
Den mystiska källan
497
548
Militär eskort
448
499
Folket i sjön
498
549
 
449
500
Det gröna höljet
499
550
 
450
501
Skräck i mörkret
500
551
 

 

IngleseArabiskaFörenklad kinesiska)KroatiskDaneseOlandesefinskaFranskaTedescoGrekiskahindiitalianojapanskkoreanskaNorwegianpolaccoportugisiskarumänskaRussospanskasvenskaFilippinaJewishindonesiskaSlovakucrainoVietnamitaUnghereseThaiTurkishPersiska