onlinetecknad film - resurser om tecknade serier och serier

Sekretess

Denna information tillhandahÄlls i enlighet med art. 13 i lagstiftningsdekret nr. 196/2003 - Kod för skydd av personuppgifter till de som interagerar med personliga webbtjÀnster, tillgÀngliga elektroniskt med början frÄn adressen: https://www.cartonionline.com.
Informationen tillhandahÄlls endast för webbplatsen https://www.cartonionline.com, och inte för andra webbplatser som Àr lÀnkade till webbplatsen via lÀnkar.

Informationen avser ocksÄ rekommendation nr. 2/2001 som de europeiska myndigheterna för skydd av personuppgifter samlade i den grupp som inrÀttats genom art. 29 i direktiv nr. 95/46 / CE, antagen den 17 maj 2001 för att identifiera nÄgra minimikrav för insamling av personuppgifter online, och sÀrskilt metoder, tidpunkter och karaktÀr för den information som den registeransvarige mÄste tillhandahÄlla anvÀndare nÀr de lÀnkar till webbsidor, oavsett syftet med lÀnken.

Efter samrÄd med webbplatsen www.cartonionline.com kan data relaterade till identifierade eller identifierbara personer behandlas.
Ägaren och chefen för deras behandling Ă€r Mr. Piludu Gianluigi info@cartonionline.com
Inga uppgifter som hÀrrör frÄn webbtjÀnsten kommuniceras eller spridas och de uppgifter som tillhandahÄlls av anvÀndarna kommer endast att anvÀndas för att utföra den begÀrda tjÀnsten eller tillhandahÄllandet, t.ex. nyhetsbrev information om Àmnet rörande tecknat, serier, animerade filmer eller evenemang. I inget fall kommer personuppgifter att lÀmnas ut.

Under sin funktion erhĂ„ller IT-system och programvaruprocedurer som anvĂ€nds för att driva denna webbplats vissa personuppgifter vars överföring Ă€r implicit vid anvĂ€ndning av Internet-kommunikationsprotokoll. Detta Ă€r information som inte samlas in för att associeras med identifierade intresserade parter, men som i sin natur genom bearbetning och associering med data som innehas av tredje parter kan tillĂ„ta anvĂ€ndare att identifieras. Denna kategori av data inkluderar IP-adresser eller domĂ€nnamn pĂ„ de datorer som anvĂ€nds av anvĂ€ndare som ansluter till webbplatsen, adresserna i URI (Uniform Resource Identifier) ​​notering av de begĂ€rda resurserna, tidpunkten för begĂ€ran, metoden som anvĂ€nds för att skicka in begĂ€ran till servern, filstorleken erhĂ„llen som svar, den numeriska koden som indikerar status för svaret som ges av servern (framgĂ„ngsrikt, fel osv.) och andra parametrar som rör operativsystemet och anvĂ€ndarens IT-miljö. Dessa uppgifter anvĂ€nds endast för att fĂ„ anonym statistisk information om anvĂ€ndningen av webbplatsen och för att kontrollera att den fungerar korrekt och raderas omedelbart efter behandlingen. Uppgifterna kan anvĂ€ndas för att faststĂ€lla ansvar i hĂ€ndelse av hypotetiska datorbrott mot webbplatsen: med undantag för denna hĂ€ndelse, för nĂ€rvarande kvarstĂ„r data pĂ„ webbkontakter inte mer Ă€n sju dagar.

Data tillhandahÄlls frivilligt av anvÀndaren
Den valfria, uttryckliga och frivilliga sÀndningen av e-postmeddelanden till de adresser som anges pÄ denna webbplats innebÀr senare förvÀrv av avsÀndarens adress, nödvÀndig för att svara pÄ förfrÄgningar, sÄvÀl som alla andra personuppgifter som ingÄr i meddelandet. Behandlingen av personuppgifter kommer ocksÄ att utföras med hjÀlp av elektroniska verktyg (webbplats, databas, e-post etc.) med lÀmpliga metoder för att garantera sÀkerheten och konfidentialiteten hos uppgifterna.

Cookies
För cookiepolitiken av www.cartonionline.com och deras anvÀndning besök sidan Cookie policy

Valfritt leverans av data
Bortsett frÄn det som anges för navigationsdata Àr anvÀndaren fritt att tillhandahÄlla personuppgifter som finns i förfrÄgningsformulÀrerna till garantisten eller i vilket fall som helst anges i kontakter med kontoret för att begÀra att informativt material eller annan kommunikation skickas. Deras frÄnvaro kan göra det omöjligt att fÄ fram det som begÀrs.

Bearbetningsmetoder
Personuppgifter behandlas med automatiserade verktyg under den tid som Àr absolut nödvÀndig för att uppnÄ de syften för vilka de samlades in. Specifika sÀkerhetsÄtgÀrder observeras för att förhindra dataförlust, olaglig eller felaktig anvÀndning och obehörig Ätkomst.

De berörda parternas rÀttigheter
De "berörda parterna", eller fysiska personer, juridiska personer, organ eller föreningar, som uppgifterna hÀnvisar till, har nÀr som helst rÀtt att fÄ bekrÀftelse pÄ att samma data finns eller pÄ annat sÀtt och veta dess innehÄll och ursprunget, verifiera dess noggrannhet eller begÀra integrering eller uppdatering eller korrigering enligt art. 7 i lagstiftningsdekret 30/06/2003, n. 196/2003. Enligt samma artikel har de registrerade ocksÄ rÀtt att begÀra avbokning, omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter om dem, behandlade i strid med lagen, samt att i alla fall, av legitima skÀl, motsÀtta sig deras behandling .
FörfrÄgningar ska riktas till datakontrollanten Piludu Gianluigi pÄ info@cartonionline.com.