Superprod: 360-graders inverkan av CSR

Superprod: 360-graders inverkan av CSRSuperprod Group har tillkännagett spännande nyheter: de har lanserat ett 360-graders affärsinitiativ kallat "Superprod Impact", dedikerat till att främja innehållsproducentens sociala ansvar. Detta ambitiösa initiativ syftar till att stärka engagemanget inom olika sektorer, inklusive miljöansvar, anställdas välbefinnande, det franska animationsekosystemet och den ständiga förbättringen av dess policy för företagens sociala ansvar genom att involvera alla intressenter och dess anställda.

Denna nya politik bygger på fyra huvudpelare, som inkluderar underteman och specifika mål. Mer än 120 konkreta åtgärder har identifierats för att stödja dessa pelare, med en genomförandeperiod på tre år, engagerade ledare, tilldelade budgetar och övervakningsindikatorer för att säkerställa framgången för initiativet. Dessa åtgärder stöds av investeringsplanen för Frankrike 2030, med stöd tilldelat Superprod Group och andra ledande företag inom sektorn.

Åtgärderna som ingår i CSR-policyn inkluderar utbildning av alla anställda i förebyggande av våld och könsdiskriminering, halvårsundersökningar om arbetslivskvalitet samt konkreta åtgärder som syftar till att förbättra teamengagemang och mobilisering.

Policyn fokuserar på fyra huvudpelare: ekoansvar, livskvalitet på jobbet, ekosystem och förvaltning och delning. Dessa pelare täcker ett brett spektrum av initiativ, från engagemang för att minska koldioxidavtrycket, till att främja en samarbetsmiljö på arbetsplatsen och stödja elever på animationsskolor i Frankrike.

Gruppen har arbetat nära med experter och konsulter, inklusive specialistkonsultföretaget "Des Enjeux et des Hommes", för att utveckla och leda detta viktiga initiativ.

"På Superprod ville vi ha ett pragmatiskt förhållningssätt till CSR, baserat på konkreta åtgärder och inriktat på betydande och identifierbara förbättringar", säger Créance. Framför allt strävar vi efter att engagera och involvera våra anställda, vilket gör dem till den naturliga drivkraften för denna policy, vars ansträngningar stöds av företagets.

Initiativet Superprod Impact representerar ett viktigt steg framåt för Superprod Group, som har åtagit sig att vara ledande inom animationsbranschen och utanför. För mer information, besök den officiella webbplatsen.Källa: https://www.animationmagazine.net

Lämna en kommentar